Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Δέκα σημεία της πράσινης πρότασης για την οικονομία


1. Θέλουμε την οικονομία να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής για όλους, να στηρίζει την κοινωνική συνοχή και να εξυπηρετεί τους πολίτες,.
2. Την θέλουμε καινοτόμα, δημιουργική, όπου θα έχει κεντρικό ρόλο η επένδυση σε βιωσιμότητα και πράσινη τεχνολογία αρνιόμαστε όμως την "κοινωνία του ρίσκου" όπου η καινοτομία γίνεται αυτοσκοπός, αδιαφορώντας για κινδύνους και επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Την θέλουμε ευπροσάρμοστη ώστε να δημιουργεί πολλές νέες ευκαιρίες ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας,. Το πρασίνισμα της οικονομίας και η οικονομική αποτελεσματικότητα κάθε άλλο παρά αντίφαση αποτελούν.
4. Θέλουμε υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο παραγωγής και υπεύθυνους καταναλωτές. θέλουμε ενίσχυση του δίκαιου εμπορίου & των μικρών και μεσαίων καθώς και κοινωνικών επιχειρήσεων σε συνθήκες πραγματικής συνεργασίας και πραγματικού συναγωνισμού.
5. Θέλουμε την οικονομία αποκεντρωμένη, με βάση την τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Πρέπει να αναπτυχθούν διεθνείς θεσμοί ελέγχου της ανεξέλεγκτης σήμερα αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πράσινη οικονομία είναι η οικονομία της ποικιλομορφίας. Διαφορετικές λύσεις είναι κατάλληλες στις διαφορετικές περιστάσεις.
6. Ο δημόσιος τομέας, απεξαρτημένος από τον κομματικό έλεγχο, τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά, είναι ο καλύτερος τρόπος να παραχθούν τα δημόσια αγαθά όπως το σύστημα δικαιοσύνης, η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, η διοίκηση, η κοινωνική πρόνοια,, δημόσια παιδεία και υγεία. Στο βαθμό που είναι δυνατόν προτείνουμε την αποκέντρωση του δημοσίου τομέα. Θεωρούμε την εξυγίανση και την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης πρωταρχικής σημασίας για την εφαρμογή οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής.
7. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να χρησιμεύσει ως μια ώθηση για την πράσινη και κοινωνική καινοτομία, αφού ρυθμίζεται σωστά από υγιείς, δημοκρατικές και διαφανείς μορφές εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου που θα θέτουν τα εκάστοτε απαραίτητα πλαίσια και κανόνες για την ιδιωτική δράση.
8. Υποστηρίζουμε τον κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας. Ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνει τις ΜΚΟ, συλλόγους, συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλα, και συνδυάζει οικονομικές δραστηριότητες με πρωτοβουλίες για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
9. Θέλουμε να αλλάξουμε την έννοια της ανάπτυξης ώστε να συμπεριλάβει την εξοικονόμηση και προστασία των φυσικών πόρων, τη διατήρηση των υπηρεσιών της φύσης, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις πολιτιστικές, πολιτικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες, την οικογενειακή φροντίδα, τον ανιδιοτελή εθελοντισμό και όλα όσα συμβάλλουν αποφασιστικά στον κοινό πλούτο και στη ποιότητα ζωής.
10. Προτείνουμε τη μείωση των φόρων στην εργασία, ελαχιστοποίηση εκείνων των έμμεσων φόρων που πλήττουν όλα τα εισοδήματα χωρίς να επιτυγχάνουν κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. Αύξηση των άμεσων φόρων με προοδευτική επιβάρυνση των μεγάλων περιουσιών, εισοδημάτων, κληρονομιών και υπεραξιών που οφείλονται σε πλασματικές αποδόσεις μια εικονικής οικονομίας. Αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων σε ανταποδοτική βάση. Μόνον η σταδιακή ενσωμάτωση του πραγματικού περιβαλλοντικού κόστους στις τιμές της αγοράς θα επιτρέψει την επιτυχή αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πρόκλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: