Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

γιατί θα αποτύχει το "οικολογικό" μπάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ

Το ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί μάταια να "μπαλώσει" τον μαρξισμό με "πράσινο μπάλωμα" εφευρίσκοντας θεωρείες που δεν ευσταθούν.

Αδυνατούν στα θεωρητικά κείμενά τους να εξηγήσουν και να δεχτούν οτι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύμφυτα των ορθών ή λανθασμένων επιλογών επιβίωσης και προσαρμογής του ανθρώπινου είδους στο περιβάλλον του, από τότε τουλάχιστον που έπαψε να είναι κυνηγός συλλέκτης και βασίστηκε στην κτηνοτροφία και την καλλιέργεια αυξάνοντας τον πληθυσμό του και δημιουργώντας--αργότερα-- πόλεις.

Αυτά συνέβησαν πολύ πριν έρθει ο καπιταλισμός στο προσκήνιο, ισχύουν ακόμη και στις πολύ προτόγονες κοινωνίες που είχαν μια ποικιλία τρόπων διακυβέρνησης με περισσότερη η λιγότερη ισότητα, παράγων που δεν έπαιξε πάντα τον βασικό ρόλο για το αν άλλες πέτυχαν κι άλλες χάθηκαν εξ αιτίας περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιούργησαν ενώ η τύχη τους κρίθηκε από τις επιλογές τους μέσα στο εύθραυστο ή όχι περιβάλλον τους, ανάλογα με τις δυνατότητες καινοτομίας, προσαρμογής και έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματος.

Παράδειγμα, δεν ήταν βιώσιμες όλες οι φυλές που προσπάθησαν να επικοίσουν την Αρκτική, αλλά μόνο όσες έκαναν τις σωστές επιλογές τόσο από άποψη ορθής τεχνικής χρήσης περιβαλλοντικών πόρων όσο και από άποψη βιωσιμότητας, μακροπρόθεσμης πρόβλεψης.

Επομένως, το οικολογικό πρόβλημα προς επίλυση είναι πολύ ευρύτερο από το πρόβλημα που δημιουργεί ο καπιταλισμός και στην πράσινη λύση-- που είναι οι ορθές επιλογές επιβίωσης του είδους μας σε συνδυασμό με την κοινωνική δικαιοσύνη-- εντάσσεται και η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργει ο καπιταλισμός και όχι το ανάποδο.

Με δυό λόγια, η πράσινη πολιτική, όπως εκφράζεται από τους ΟΠ είναι αυτή που θα λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής ανισότητας και της ορθής χρήσης του περιβάλλοντος ως κοινού αγαθού και όχι το αντίθετο, δηλαδί, οτι η ανατροπή του καπιταλισμού θα φέρει την λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων αυτονόητα, όπως θέλουν να πιστεύουν οι θεωρητικοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό, ακριβώς γιατί η θεωρία τους έχει αυτήν την τρύπα που μπαλώνουν με κάτι "πράσινο" για τον μαρξισμό ουσιαστικά και δομικά ξεκάρφωτο. Τα μπαλώματα δεν λειτουργούν γιατί πρέπει να ενταχθούν στην δομή της θεωρίας, σε αυτό αποτυχαίνει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απλά αν ήθελε να τα εντάξει οργανικά την "πράσινη λύση" στην θεωρία του, θα έπρεπε να αλλλάξει και την δομή της θεωρίας του από τη ρίζα της . Βέβαια, αν το έκαναν αυτό, θα κατέληγαν απλά να συμφωνούν μαζί μας.

Ορθώς λοιπόν οι Πράσινοι θέλουν "χαλινάρι" στον καπιταλισμό και όχι επανάσταση για την ανατροπή του, και επιδιώκουν ρυθμίσεις τέτοιες που στο τέλος θα λύσουν και τα προβλήματα που δημιουργεί μέχρι που ο καπιταλισμός δεν θα μοιάζει καθόλου με το σημερινό σύστημα που μοιράζειπαγκοσμιοποιημένα πλέον την ανισότητα και την εκμετάλευση αλλά η οικονομία θα λειτουργεί προς όφελος τον πολιτών και την ποιότητας ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: