Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Όχι καταστολή και στρατόπεδα για τους μετανάστες


Η τοπική ενεργιακή αυτονομία μέσω της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην μείωση του προβλήματος της μετανάστευσης.

Είναι γνωστό οτι σήμερα, πολλές από τις εντάσεις που αποτελούν το υπόβαθρο των συγκρούσεων οφείλονται στην διαφθορά γύρω από το πετρέλαιο, τους αγωγούς κτλ.
Οι συνεπαγόμενες συγκρούσεις όχι μόνο εξωθούν ανθρώπους σε φυγή από τη χώρα τους αλλά συμβάλλουν και στην αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων, που εξωθούν σε φυγή για λόγους επιβίωσης.

Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έντονη όμως προτεραιότητα εφαρμογής στις χώρες απ' όπου προέρχονται οι μετανάστες, θα μπορούσε, μέσω της μείωσης τοπικά της εξάρτησης από το πετρέλαιο, της τοπικής αυτονομίας που θα μειώσει την διαφθορά αλλά και της τόνωσης των τοπικών οικονομιών να συμβάλλει στο να συγκρατηθούν περισσότεροι άνθρωποι στον τόπο τους.

Χρειάζεται λοιπόν, ένα νέο "Green Deal", που να θέτει όμως την προτεραιότητα της στροφής προς την πράσινη οικονομία, ιδίως την ενεργειακή, στις χώρες φυγής, τις φτωχές χώρες από όπου φεύγουν πλυθησμοί για λόγους επιβίωσης και όχι μόνο στην Ευρώπη, όπως τώρα.

Να δημιουργηθούν λοιπόν και εκεί νέες θέσεις εργασίας αλλά και να εξαλειφθούν κάποιες από τις εξαρτήσεις που προκαλούν τη φτώχεια χωρίς η άνοδος του βιωτικού επιπέδου να βλάψει το περιβάλλον.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αν αντί να ξοδεύουμε ως χώρα αλλά και ως ΕΕ υπέρογκα ποσά για θωράκιση των συνόρων που αποδεδειγμένα είναι αναποτελεσματική και δεν λύνει παρά μεταθέτει το προβλήμα, προσφέραμε μεγαλύτερα ποσά από τα σημερινά για συντονισμένη αναπτυξιακή βοήθεια. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να μειώσουμε παγκοσμίως τα έξοδα για εξοπλισμούς, εφόσον πολλές απο τις διεθνείς εντάσεις θα μειωθούν και η παγκόσμια ασφάλεια θα ευνοηθεί.

Η αναπτυξιακή βοήθεια όμως θα πρέπει να είναι στοχευμένη στην τοπική αυτονομία, την αποκέντρωση, και εν γένει στην πράσινη στροφή της οικονομίας παράλληλα με την ανάπτυξη δικαίου εμπορίου με τις χώρες αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθούν δύο στόχοι ταυτόχρονα: θα συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης, αλλά και βοηθήσουμε στην συγκράτηση ανθρώπων στον τόπο τους, με την άνοδο του βιωτικού τους επιπέδου.

Οι μετανάστες και το συνεπαγόμενο πρόβλημα στη χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με καταστολή.

Μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με συνδυασμένες δέσμες θετικών μέτρων με στόχο την μείωση των αιτίων που της προκαλούν αλλά και με διεθνή συνεργασία. Στόχος είναι η βιωσιμότητα των οικονομιών των χωρών φυγής, μόνο αυτή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο μέλλον στην εξισορόπηση των αριθμών των μετακινούμενων ατόμων για λόγους επιβίωσης.

Για την παρούσα κατάσταση

Η Ελλάδα θα πρέπει να καταρτήσει μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία νομιμοποίησης ώστε όλοι να μπορούν να εργαστούν νόμιμα, να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, παράλληλα με εκμάθηση γλώσσας, προγράμματα ένταξης, εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες για εργασία και όχι να δημιουργήσει νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης που θα δημιουργήσουν σύντομα ανυπέρβλητα κοινωνικά προβλήματα, χωρίς να λύσουν κανένα.

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον μεγάλο βαθμό που η παρουσία των μεταναστών έχει οφελήσει την δική μας οικονομία την τελευταία εικοσαετία και σαν αντιστάθμισμα να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στον τόπο τους, να συμβάλουμε στη δική τους μέσω της πράσινης στροφής στην οικονομία που αποδεδειγμένα είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να μιλήσουμε μακροπρόθεσμα, με όρους βιωσιμότητας.
Μόνο βιώσιμες οικονομικά και περιβαλλοντικά κοινωνίες θα μπορέσουν να συγκρατήσουν τους ανθρώπους τους και λίγοι είναι αυτοί που δεν προτιμούν να παραμείνουν εκεί που γεννήθηκαν, αρκεί η επιβίωσή τους να μην απειλείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: