Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Οικονομία και Οικολογία

Τώρα δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό και να μην πω ότι οι λέξεις Οικονομία και Οικολογία έχουν όμοιο πρώτο συνθετικό. Ψάχνοντας στις ρίζες των όρων, βρίσκεις και τις ρίζες των προβλημάτων. Στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης, η σύνδεσή τους είναι προφανής: σε ένα οικοσύστημα, τη Γη, έχουμε βασιστεί σε πολλά πεπερασμένα υλικά, όπως το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά και αποζητούμε ένα μη πεπερασμένο ρυθμό ανάπτυξης. Το ερώτημα είναι αν η "νομή" του Οίκου μας είναι σωστή, ρεαλιστική και μπορεί να σταθεί σε βάθος χρόνου. Η σημερινή κρίση μας δείχνει ότι η εξίσωση που φτιάξαμε είναι λανθασμένη. Δύο παράγοντες πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν: πρώτα ο τρόπος με τον οποίο μετράμε την ανάπτυξη. Το σημερινό σύστημα απέτυχε: έφερε πλουτισμό ολίγων, διατήρησε ή αύξησε τη φτώχεια πολλών, κι ακόμη χειρότερα, απειλεί πολλούς από αυτούς που πλούτισαν με φτώχεια και ανεργία. Ένα σωστότερο μέτρο, που θα περιλάμβανε μέτρηση της ποιότητας ζωής, κοινωνικούς δείκτες, δείκτες ισότητας, υγείας, εθελοντισμού, ευρωστίας του περιβάλλοντος, θα μας βοηθούσε να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη με πιο μακροπρόθεσμο τρόπο και ασφαλώς πιο φιλικό προς την κοινωνία. Με την παρούσα πλασματική μέτρηση ένα ατύχημα αυξάνει το Α.Ε.Π., εφόσον απαιτεί έξοδα, οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές. . Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι η στροφή της εξάρτησης της οικονομίας προς εκείνα τα αγαθά που προσφέρονται από το οικοσύστημα σε μη πεπερασμένες ποσότητες όπως ο ήλιος ή ο άνεμος. Ασφαλώς υπάρχει κάποιο κόστος επένδυσης που πρέπει να αναλάβουμε τώρα, εμείς. Όμως οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνον πυροσβεστικές που μάλιστα αφαιρούν από την τσέπη των πολιτών που στο βάθος είναι κι η ίδια που κινεί την οικονομία. Χρειάζονται πραγματικές προσθέσεις στο κοινό κεφάλαιό μας, με αληθινές αξίες, & καινοτομία .

Δεν υπάρχουν σχόλια: